Seriál o komoditních spreadech / Úvodní lekce

Vítám Vás u nulté kapitoly našeho seriálu o komoditních spreadech. Nultá proto, že je věnována těm z Vás, kteří o problematice vůbec nic nevědí a neznají ani základní burzovní termíny a pravidla tradingu. Půjde tedy jen o vysvětlení samotného principu spreadů, vyhnu se zatím odborným termínům a zaběhlým postupům.

Vždy když přednáším o spreadech nováčkům, začínám vysvětlovat principy na něčem, co běžně znají ze života. Nechci je děsit mnoha burzovními výrazy, pro které ani čeština nemá ekvivalent. Bylo by to zbytečné a mnoho zájemců bych hned odradil. Až se zorientují v principu samotném, je dobré začít vše roubovat na skutečný svět tradingu. Teprve v tomto okamžiku začátečník pochopí, že mnohé vznešeně znějící výrazy jsou primitivní a snadno pochopitelné. Nehrozí, že někdo hned na začátku uteče. A pro jistotu zamykám východ ze sálu.

Na chatě mám souseda. Je to místní zemědělec, který celý život jen orá, kydá a prodává své produkty do výkupu. Jedná se o poměrně bystrého člověka, kterého si vážím. Jen nemá žádné školy a žije jaksi lokálními záležitostmi. Onehdá se mě u výborného domácího calvadosu zeptal, čím se vlastně živím. To pití přinesl on, tak jsem se cítil být zavázán mu vše nějak pochopitelně vysvětlit. Pokusím se o to i zde.

Představme si, že řídíme velkoobchod brambor. Nakupujeme a dodáváme partnerům na základě dlouhodobých smluv. Uzavíráme obchody dopředu, abychom pokryly budoucí potřebu. Řekněme, že běžná cena brambor se na velkoobchodním trhu v EU pohybuje již roky kolem 10 Kč/kg. Označme si cenu českých brambor z budoucí sklizně ČR BR 2018, polských pak PL BR 2018.

Normálně tedy brambory všude stojí 10 Kč/kg

ČR BR 2017 = ČR BR 2018 = PL BR 2017 = PL BR 2018 …= 10

A nyní nastane nějaká výjimečná situace. Třeba do významné bramborářské oblasti Vysočiny přišlo sucho a neúroda. Poměr nabídky k poptávce v ČR změní, v tržním hospodářství je důsledkem růst cen brambor, řekněme na 12 Kč/kg. Připomínám, že my obchodujeme na bázi dlouhodobých smluv a uzavíráme už objednávky na příští rok. V Polsku sucho nebylo, cena se tam proto nezměnila a je stále 10.

Nová situace znamená

ČR BR 2018 = 12

PL BR 2018 = 10

a. Pokud předpokládáme, že dovoz z Polska by se pro tak malý rozdíl nevyplatil, jak by se zachoval standardní velkoobchod? Pravděpodobně by dočasně snížil předzásobení a čekal na déšť. Do další sklizně je přeci dost času a dá se očekávat, že úroda příští rok na Vysočině bude opět normální. Cena se vrátí zpět někam k 10 Kč/kg a on nakoupí sice později, ale za příznivější cenu než by platil nyní. Standardní velkoobchod tedy bude pravděpodobně spekulovat na předpokládaný pokles ceny, až sucho pomine.

b. Velkoobchod se spreadovou strategií by ale postupoval jinak. Jedna z možností je ta, že by se na plodinové burze, nebo třeba jen v rámci dohody s dalšími obchodníky s brambory zavázal odebrat polské brambory z budoucí sklizně a dodat ve stejnou dobu brambory z Vysočiny. To se může zdát jako nesmysl, v důsledku ale jde o nákup současného rozdílu cen. Velkoobchod by nespekuloval na to, že se bude snižovat cena českých brambor, ale na to, jak se bude vyvíjet rozdíl cen mezi českými a polskými bramborami, pouze předpokládá jejich opětovné přiblížení. Takovým rozdílovým obchodům se říká spreadové. Pro zjednodušení si pak řekněme, že brambory jsou stejné kvality a nikdo je od sebe nerozezná.

Matematicky to lze zapsat

PL BR 2018 – ČR BR 2018 = 10 – 12 = -2

A nyní máme dvě varianty budoucího vývoje:

  1. Stalo se to, co velkoobchod očekával. Zapršelo a sklizeň v roce 2018 byla na Vysočině dobrá, cena českých brambor se vrátila k polským na 10.

ČR BR 2018 = 10

PL BR 2018 = 10

a. Velkoobchod s klasickým přístupem by nakoupil sice opožděně ale za běžnou cenu 10. Strategie by mu tedy vyšla. Nekoupil by za původních 12 a ušetřil by tím 2 Kč/kg.

b. Velkoobchod se spreadovým přístupem by jen provedl opačnou operaci oproti té z roku 2017. Uzavřel by dohodu, že odebere tento rok české brambory a dodá polské. Takové termínované dohody jsou běžné a je to vlastně jen jakási smlouva s finančním vypořádáním. Ceny obou brambor jsou již 10, můžeme tedy zapsat následovně.

ČR BR 2018 – PL BR 2018 = 10 – 10 = 0

Vloni tedy získal 2 Kč/kg a letos 0, výsledek je opět úspora 2 Kč/kg. Kdo má rád matematiku, tak výpočet je 0 – (-2) = 2. Jinak řečeno by se cenový rozdíl obou druhů brambor vyvíjel v jeho prospěch o 2 Kč/kg.

Vidíme, že výsledek je v obou případech stejný, velkoobchod dosáhl zisku 2 Kč/kg.

  1. Neporučíme větru, dešti a příroda si vždy dělá, co chce. Další rok může přijít jiná katastrofa. Řekněme, mandelinka bramborová se přemnoží a devastuje úrodu v celé střední Evropě. Nejen, že ceny v česku dále vzrostou, ale kalamita je i v Polsku. Ceny brambor letí napříč EU k 15 Kč/kg.

ČR BR 2018 = PL BR 2018 = 15

a. Klasický velkoobchod má smůlu, musí nakoupit za 15 se ztrátou 3 Kč/kg. Odpovědný referent je vyhozen, protože promarnil příležitost včas nakoupit alespoň za 12.

b. Velkoobchod s chytrými lidmi je v pohodě. Udělá opět opačnou operaci oproti té loňské. Ceny brambor jsou 15, výpočet je tento

ČR BR 2018 – PL BR 2018 = 15 – 15 = 0

Mandelinka neměla na jeho zisk vliv. Vloni získal 2 Kč/kg a letos opět 0. Výsledek je opět úspora 2 Kč/kg. Cenový rozdíl se i zde vyvíjel v jeho prospěch, nezávisle na pohybu ceny brambor jako takových. U spreadu je totiž právě hodnotový rozdíl rozhodující, pohyb ceny samotných brambor nehraje roli. Velkoobchod je v zisku a referent dostane prémie.

Soused vše pochopil, jen mu hned nebylo jasné, jak může prodat ty brambory, které ještě ani nevyrostly. Tomu se říká termínované obchody a běžně se dělají nejen mezi obchodníky ale i mezi běžnými lidmi. Používáme je všichni, aniž si to uvědomujeme. Pokud si např. necháte ušít šaty na míru, také dopředu dohodnete cenu a čekáte, až ho švadlena vyrobí. Naopak můžete se s někým domluvit, že mu přivezete nákup ze vzdáleného supermarketu a on Vám dá peníze dopředu na něco, co ještě vůbec nemáte.

Pokud stále jsou nějaké nejasnosti ohledně principu spreadů, nezoufejte. Ještě se k nim několikrát vrátíme, probereme vše z různých úhlů. Odemykám východ a těšte se. Příště si již řekneme něco o komoditách na burze.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *