Nejběžnější metody výběru spreadů

Dosud jsme se převážně věnovali praktickým tématům souvisejícím s komoditními spready. Ukázali jsme si, jaké existují spready z hlediska konstrukce, z čeho se skládají a jak na výpočet hodnoty. Vůbec jsme se ale zatím nedotkli toho, podle čeho spreadové obchody vybírat. Jak se orientovat v nepřehledné změti nekonečného množství kombinací, které spreadové obchodování přináší.

Za svou mnohaletou praxi obchodníka jsem si často ověřil skutečnost, že co úspěšný spreadový spekulant, to jiná metoda. Minimálně určité nuance, i v rámci relativně uzavřených komunit, lze vysledovat. Troufám si tvrdit, že neexistují dva obchodníci s absolutně stejným přístupem. Rozumějme, dlouhodobě ziskoví. Nepíši zde o „burziánech“ pro efekt, kteří mají spready jako hodně drahého koníčka a jejich zisky nikdy neopouštějí papír a bezpečí akademických debat. Nic proti kopírování a různým doporučením, ty kvalitní mohou být zajímavou inspirací a pomocníkem při prosívání. Představa, že podle nějakého guru lze dlouhodobě úspěšně otevírat ziskové obchody je myslím nereálná. Odebírat předplatné se spreadovými tipy je dobré pro studijní účely a pro nováčky, pro ty, kteří teprve hledají správný směr. Ostřílený obchodník je může využít jen jako pomůcku, spolu s dalšími, daleko důležitějšími informacemi.

Ale zpět k metodám. O reportech jsem musel napsat svůj názor, protože mohou být jednou z metod výběru spreadů. Takže zmínkou o nich se nenápadně vyhýbám jejich zařazení mezi jakousi nultou variantu. Nemohu být tak peskován, že jsem je nezmínil. V rámci tohoto alibi odstavce musím ještě napsat jednu podstatnou věc. Ač se pokusím metody roztřídit a očíslovat, neznamená to, že neexistují další. Vybírám jen ty nejpoužívanější. Také je třeba konstatovat to, že zkušení spreadaři většinou neaplikují metodu jedinou. Různě je kombinují a minimálně křížově zohledňují. Dle svého hlavního klíče např. vyberou kandidáty a ostatními přístupy pak vyřazují, přeskupují, upravují parametry atd. Číslovaný seznam proto berte jako jen orientační, v žádném případě kompletní.

 

  1. Fundamentální analýza

Jedná se asi o nejkomplexnější, bohužel i nejkomplikovanější metodu. Vyžaduje velmi dobrou znalost trhu, chování komodity v závislosti na makro i mikroekonomických datech. A především její úspěšná aplikace předpokládá znalost oněch dat. Myšleno dat aktuálních, nikoli starých a do trhu již dávno započtených.

Obchodníci používající FA se obvykle zaměřují na úzkou skupinu komodit. Není reálné obsáhnout celý trh a rozumět všemu, od přebytku obchodní bilance Ghany, až po deficit závlahy v Kansasu. FA proto často používají obchodníci přímo s danými komoditami pracující. Tedy např. v případě zrnin farmáři a pekárny, u kovů těžaři a rafinéři atd. Pokud chce úspěšně FA aplikovat někdo mimo obor, musí počítat s náročným studiem problematiky a náklady na různá neveřejná data (stavy zásob, detailní mapy počasí, rozpočty na pořízení technologií apod.).

Osobně považuji FA za královskou metodu a ty obchodníky, kteří ji umí správně aplikovat velmi uznávám. Sám FA dokážu aplikovat jen na několik málo skupin spreadů a vše pro jistotu ještě konzultuji se specialisty, abych něco důležitého nepřehlédl.

  1. Technická analýza

TA patrně všichni čtenáři tohoto webu znají a netřeba ji příliš rozebírat. Zjednodušeně řečeno je to vyhodnocování cenových, případně dalších, s burzou souvisejících, doprovodných dat. Je pak již v podstatě jedno, zda se používají grafické metody (trendové čáry, S/R úrovně…), různé indikátory nebo třeba méně klasické zobrazovací metody.

Z hlediska komoditních spreadů má aplikace TA určitá specifika. Na rozdíl od dat u podkladových komodit totiž nejsou k dispozici všechny parametry cenových svíček. Máme jen cenu Open a Close, Hight a Low chybí, resp. by se musela dopočítat, přičemž způsob výpočtu není jednoznačný. U spreadů se běžně setkáváme jen s liniovým grafem. To pak znemožňuje využití mnoha indikátorů, resp. se musí různě modifikovat.

Znám sice obchodníka, který TA i u spreadů používá jako hlavní metodu. Myslím ale, že je to výjimka a většina ostatních bere TA spíše jako vhodný nástroj pro načasování. Pokud již vážně zvažujete vstup do nějakého obchodu, může být např. proražení něčeho dobrým signálem, že nastal pravý čas. Vstoupit do spreadu jen na základě 1-2-3 formace bych si určitě netroufl, ač jsem zakládajícím členem České národní asociace technické analýzy.

  1. Sezónnost

Tak jako některé komodity samotné mají víceméně sezónní charakter, u spreadů to platí ještě výrazněji. Rozdíl podobně chovajících se podkladů totiž může výrazně odfiltrovat náhodnou volatilitu a vlivy různých korelací (kurz USD, pohyb cen energií apod.). Pokud pak zohledníme i převládající dlouhodobé poziční držení, sezónnost u spreadů může být použitelnou metodou.

Pamatuji si dobu, kdy sezónnost byla u spreadařů jakýmsi zlatým grálem a kdo ji neobchodoval, byl ignorantský vyvrhel. Po několika atypických letech mnoho sezónofanatiků vymřelo. Část na srdeční příhody, část skokem z výšky. Nyní je již tato metoda méně glorifikovaná a zařadila se přibližně na úroveň ostatních. Je korektní konstatovat, že pro některé vybrané spready, pokud přistupujete k věci čistě statisticky, ji lze úspěšně používat.

  1. Rozložení trhu

Metod používající tohoto principu je hodně, v podstatě všechny trochu vychází z kopírování jiných. Tedy zdálo by se, že nyní popírám sám sebe a uvádím přístup, který jsem na začátku tohoto článku sám zpochybnil. Nejde však o kopírování jednotlivce – guru ale o zohledňování „chytrého“ a „hloupého“ davu čistě statisticky. I na burze totiž existují určité skupiny, které jsou, naštěstí pro nás obchodníky, průběžně sledovány a vyhodnocovány. K těmto datům pak má přístup široká burzovní veřejnost. Zjednodušeně řečeno, správným vyhodnocením těchto statistických dat můžete vidět, na které straně obchodu je většina těch, co jsou velcí a úspěšní a kde jsou věční losseři a účastníci trhu, kterým jde primárně o něco jiného, než o výdělečnou spekulaci.

Osobně této metodě dávám významnou váhu ve své obchodní strategii. Asi nejvíce používám data CFTC, tedy různé formy tzv. COT reportu. Opět to ale není žádný zlatý grál a je třeba získaná data vhodně doplnit do skládačky svého modelu. Je třeba si uvědomit, že jde o dlouhodobý parametr. A pak také to, že burza je zcela nevyzpytatelná a i chytří se tam často spálí. Uklidní Vás fakt, že Warren Buffett utrpěl také dílčí ztrátu 1 mil. USD?

  1. Arbitráže

I v této skupině metod nalezneme mnoho variant a nelze ji proto popsat jednoduše. V podstatě jde o jakousi neefektivitu trhu, v čase, prostoru a substitucích. Je to „jistý zisk“ skrytý ve složitostech systému. Někdy může dokonce jít o dočasné chyby obchodní platformy. To je ale velmi neobvyklé, protože broker si podobné věci velmi hlídá a jde mu v takovém případě o existenci. Častěji se s možnostmi arbitráží setkáme při chybách komunikace mezi různými burzami, pomalým vyhodnocováním změn na trzích a podobně. Arbitráže v podstatě vyrovnávají závady trhu a na těchto chybách lze vydělat přes spreadové obchody častěji, než jinými postupy.

Arbitráže však mají svá specifika a komplikace. Jednak již samotné nalezení arbitrážní příležitosti je velmi časově náročné. Reálně se musíte intenzivně věnovat pouze úzké oblasti trhů a tu neúnavně skenovat. Pokud pak přehlédnete nějakou drobnost, můžete se snadno spálit. Stačí drobný skrytý náklad či poplatek a původně nadějný obchod se rázem změní ve ztrátu. Je třeba si uvědomit, že panuje obrovská konkurence a každý zkušený obchodník po jistém výdělku pase. Arbitrážních příležitostí je proto málo a často poskytují velmi nízký benefit. I samotné poplatky pak mohou být určující, zda nalezená příležitost dává ekonomický smysl.

Pamatuji si na úplné arbitrážní žně před mnoha lety, kdy v našem regionu vznikali FX brokeři jak houby po dešti. Často neměli optimalizované platformy a pro arbitrážní obchodníky to bylo požehnání. Nyní již je třeba hledat složitější modely a trhy. Občas zobchoduji nějaké přepravní arbitráže nebo spready s omezeným rizikem díky full carry. Je to ale čím dál složitější a více než klasickou arbitráž lze tuto metodu využít jako určitou predikci kanálu, kde se spread může do budoucna pohybovat.

  1. Numerické metody

Zde se již dostáváme do poněkud jiné dimenze obchodování. Tyto přístupy jsou založeny na zpracování obrovského množství dat a automatizovaném hledání určitých vztahů a souvislostí. Právě spready jsou vhodnou metodou, jak z trhu vybrat pouze dílčí vztah a tam hledat příležitost k zisku. V některém z minulých příspěvků jsem psal o syntetických multioborových spreadech. Právě tam se stále častěji používají numerické metody založené na neuronových sítích a podobných vulgarizmech.

 

Tolik velmi hrubý přehled. Možná naleznete ještě další metody, troufám si ale odhadovat, že půjde o variace či klony již uvedeného. I když vlastně jednu velkou skupinu jsem vynechal. Jsou to metody založené na křišťálové kouli, analýze sedliny kávy v šálku a TV Nova. Divili by jste se, kolik lidí dle nich obchoduje!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *