Co říká WASDE report o kukuřici?

Tento týden v úterý byl zveřejněn důležitý report týkající se zemědělských komodit – WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates), který vydává ministerstvo zemědělství USA (United States Department of Agriculture – USDA). Není to ale úplně jednoduchý report na čtení. Já sama celý report také podrobně nestuduji. Podívám se na pár komodit, které mě nejvíce zajímají a jenom na ty nejdůležitější informace (např. konečné zásoby, produkce, atd.). Důvody vysvětlím za chvilku.

Je ale určitě důležité sledovat plánovaný datum zveřejnění. Protože v tento den nebo i následující dny může být volatilita výrazně zvýšená. Většinou to problém není, protože volatilita se následně často vrátí do normálu a cenový vývoj pokračuje dál jakoby se nic nedělo. Důvodem je, že trhy mnohdy informace obsažené v reportu již dávno v ceně zohledňují. I přesto se ale zvýšená volatilita objevit může. Obzvláště je nutné dávat si pozor v případě, že se naše pozice nachází blízko supportu nebo rezistence. To platí jak pro čisté futures pozice, tak pro spreadové pozice.

Tolik tedy k úvodu do WASDE reportu. Dnes se pro zajímavost podívejme na kukuřici a dopad WASDE reportu na její cenu. Na následujícím grafu šipka ukazuje na vysokou zelenou svíčku, kdy byl zveřejněný WASDE report. Cena červencového kontraktu v tento den vzrostla o téměř 3% v porovnání s předchozím close. Vidíme, že volatilita byla jasně zvýšená již den předem. Samozřejmě ne vždy to musí být spojeno právě s čekáním na WASDE report. Tentokrát byl tak prudký pokles ceny v pondělí způsoben přetrvávajícími dobrými podmínkami pro novou úrodu. Díky zlepšení počasí se nakonec výsadba stihla bez problémů a nové úrodě se zatím daří velmi dobře.

 

 

Nový WASDE report ale vyzněl spíše bullish, proto na grafu vidíme tak vysokou zelenou svíčku. Snižující se produkce a zároveň zvýšená poptávka po kukuřici způsobila snížení odhadu počátečních zásob kukuřice pro novou sklizeň (beginning stocks). To zároveň vedlo k snížení odhadu konečných zásob pro novou sklizeň v USA o 6% (ending stocks). Jestli to tak skutečně bude, bude se jednat o nejnižší konečné zásoby od roku 2014. Nižší čísla také vidíme u odhadu globálních konečných zásob o necelé 3%.

Ale jak můžeme na grafu vidět, tento růst ceny způsobený reportem byl dočasný. Trh se opět vrátil do původního směru. Poslední svíčka dokazuje, že stále přetrvává předchozí stav trhu, tzn. kukuřice je dostatek, nová úroda má zatím dobré podmínky a předpověď počasí také zatím nenaznačuje blížící se problém.

Jak jsem již na začátku zmínila, neřídím se při svém obchodování jenom WASDE reportem nebo jenom fundamentálními zprávami. Ty jsou totiž často již v ceně komodity zahrnuty. Kromě toho, skutečnými experty na fyzickém trhu jsou například farmáři, pěstitelé, chovatelé, atd. Ráda se na fundamenty podívám, ale neodvážila bych se obchodovat jenom na základě nich. Nechám to na lidech, kteří komoditám skutečně rozumí, jsou s nimi každý den v kontaktu, představuje to pro ně živobytí, atd. Pomáhám si ale jinými užitečnými analýzami, které mi prozradí aktuální chování například právě farmářů. Na základě toho si pak můžu vybrat ty nejlepší příležitost bez nutnosti zkoumání detailních fundamentů.  

Jednou z takových užitečných analýz je COT analýza nebo analýza skladovacích nákladů. Ve spojitosti s dalšími indikátory jsem dnes mohla zavřít poslední část skvělého ziskového obchodu. Ale o tom bude až můj další článek. Příště můj obchod podrobněji popíšu.

 
 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *