+530 USD na kukuřici: Podrobná analýza vstupu do obchodu a jeho řízení

V minulém článku jsem slíbila, že více popíšu můj ziskový obchod na kukuřici. Konkrétně se jednalo o bear spread ZCN19-ZCZ18. Dnes vysvětlím, proč jsem do obchodu vůbec vstupovala a jak jsem pozici řídila.

Označení bear spreadu ZCN19-ZCZ18 napovídá, že se jedná o spread v rámci jedné sklizně (červenec – prosinec předchozího roku). V rámci sklizně je u kukuřice běžné, že se trh nachází v contangu. Jinak řečeno jedná se o normální stav trhu, kdy se vzdálenější kontrakty obchodují za vyšší cenu, než ty bližší. Důvodů je několik. Tím hlavním jsou náklady za skladování, které se odráží v cenách futures. Pochopitelně čím vzdálenější kontrakt, tím vyšší skladovací náklady a tím tedy vyšší ceny. To že contango v rámci jedné sklizně je běžné dokazují také křivky průměrné term structure za posledních 5 a 15 let.

Trh s kukuřicí se obecně nachází většinu času v contangu, což můžete zřetelně vidět na grafu contango histogramu. Na první pohled je vidět, že největší plocha sloupců leží v kladnému contangu (záporná oblast znamená backwardation). Pomůže nám také tabulka vlevo nahoře, kde najdeme procentuální vyjádření četnosti contanga, v tomto případě za posledních 5 let. Myslím, že k tak vysokým procentům ani není co dodat.

Analýza skladovacích nákladů

Je tedy naprosto jasné, proč se na kukuřici vyplatí obchodovat právě bear spready. Takové prostředí ja jako stvořené pro tuto strategii. To ale samozřejmě není vše. Další důležitou součástí mé skládačky je analýza skladovacích nákladů. Konkrétně mám na mysli graf, na kterém vidím poměr spreadu vůči full carry za posledních několik let. Tuto analýzu můžete vidět na následujícím grafu. Svislé přímky ukazují na moje vstupy do pozice.

Určitě jste si všimli, že se modrá křivka, čili aktuální rok, nacházela v spodní části běžného rozpětí. To mi naznačovalo, že spread byl jednoduše řečeno levný a tedy výhodný k nákupu. Kromě toho zde byla také patrná růstová tendence spreadu v následujícím období. Za takovou konzervativní hladinu prvního profit targetu jsem v té době považovala 50% full carry.

COT analýza

Commitments of Traders data hrají v mém obchodním systému také velmi důležitou roli. Tato analýza vyzněla pro danou strategii poměrně příznivě a to hlavně ze strany zajišťovatelů. Poměrně svižně totiž začali navyšovat svoje zajišťovací pozice. Přihlížela jsem i k tomu, že COT index měl ještě prostor pro vyšší vyhrocenost. Tím pádem zde byl také prostor pro vyšší ceny kukuřice. Na následujících grafech šipky ukazují na COT index v období prvního vstupu do pozice.

Technická analýza

Co se týče technické analýzy, cena se v době mého vstupu s první částí pozice dostala na rezistenci. Přesto jsem počítala i se scénářem, kdy růst kukuřice bude pokračovat. Odběratelé Spreadového reportu vědí, že breakout nad 4 dolary jsem nevylučovala. Tak se nakonec i stalo. Následující graf zobrazuje cenu červencového kontraktu a šipka ukazuje na období vstupu s první částí pozice.

Cenový vývoj spreadu

Teď se už ale podívejme na cenu spreadu a zároveň na moje vstupy i výstupy. Vstupy jsou vyznačeny zelenou linkou a výstupy červenou. Na ceně 16.25 centů jsem vstupovala se dvěma kontrakty ještě v únoru a na ceně 14.25 centů s jedním kontraktem v březnu.

Proč jsem do obchodu vstupovala, když nebyly všechny analýzy úplně příznivé? U tohoto typu obchodu je potřeba uvědomit si jednu důležitou věc – většinou nemá velmi příznivé RRR (poměr riziko/zisk). Proto by mohlo čekání na maximálně příznivé podmínky znamenat ještě horší výsledné RRR nebo dokonce zmeškání vstupu. Nejlepší strategií, alespoň podle mých zkušeností, je proto vstupovat na korekcích. Konec probíhající korekce ale pochopitelně nedokážeme přesně odhadnout, proto je zde obzvlášť důležité správný risk management. Je nutné počítat s možným pokračováním korekce, a tím pádem možností naskočit i za lepší cenu. Mojí strategii je proto většinou nevstupovat při první korekci s celou pozicí, ale nechat si „náboje“ i na později.

Já jsem vsadila na contango a na velmi příznivou analýzu full carry. A jak vidíte z grafu, obchod se nakonec vyvinul v můj prospěch. S jedním kontraktem jsem ale vystoupila dříve na breakeven. Důvodem bylo zvyšující se riziko. Čím blíže jsme totiž k létu, tím více narůstá vliv počasí na úrodu a tím pádem i riziko. Cena kukuřice se v té době pohybovala blízko rezistence a nebylo vyloučen break směrem nahoru.

Výstup z pozice

Pak se již ale obchod vyvíjel příznivě. Nakonec jsem ale s výstupem nečekala na původně stanovených 50% z full carry. Měla jsem k tomu pádné důvody:
– v první řade jsme se blížili k rizikovému letnímu období
– spread dosáhl rezistence na 22c
– cena kukuřice se pohybovala v oblasti supportu
– COT již nebyl natolik příznivý
– spread vzrostl nad 45% z full carry (blízko cílových 50%)

Jak vidíte, těch důvodu bylo víc, a proto jsem postupně z pozice vystoupila. Obchod mi přinesl krásných 530 dolarů, což je na konzervativní bear spread velmi pěkný výsledek. Možná si říkáte, že zisk mohl být ještě vyšší, kdybych nevystoupila s jedním kontraktem dřív. To máte pravdu. Ale viděli jsme v té době pravou stranu grafu? Bohužel ne. Situace na trhu se mohla klidně obrátit v můj neprospěch. Například nepříznivé počasí mohlo způsobit rally na kukuřici, a zároveň prudký pokles spreadu. Snížení rizika není nikdy na škodu a ve správnou dobu dává větší smysl, než držet celou pozici za každou cenu.

K této příležitosti napsal velmi poučný článek také Pavel Hála, který stojí za aplikací SpreadCharts.com. Velmi doporučuji přečíst si jeho článek, protože zde vysvětluje také fundamentální důvody pro zobchodování příležitosti na kukuřici.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *